Ders İçerikleri

TÜRK DİLİ DERSLERİ DERS İÇERİKLERİ

TDB 101 Türk Dili I

GÜZ DÖNEMİ

HAFTA KONULAR
1. Hafta – Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi.
2. Hafta – Dil – kültür ilgisi
3. Hafta – Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri

– Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devirleri (kısaca)

4. Hafta – Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları
5. Hafta – Türkçede sesler ve sınıflandırılması

– Türkçenin ses özellikleri

6. Hafta – Ses bilgisiyle ilgili kurallar

– Hece bilgisi

7. Hafta – Yazım kuralları ve uygulaması

(Sesler ve eklerle ilgili kurallar)

8. Hafta – Yazım kuralları ve uygulaması

(Ayrı ve bitişik yazılış, özel isimlerin imlâsı)

9. Hafta – Noktalama işaretleri ve uygulaması
10. Hafta  ARA SINAV
11. Hafta – Yapım ekleri ve uygulaması

(İsimden isim yapma, isimden fiil yapma ekleri)

12. Hafta – Yapım ekleri ve uygulaması

(Fiilden isim yapma, fiilden fiil yapma ekleri)

13. Hafta – Türkçede isim ve fiil çekimleri
14. Hafta – Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
15. Hafta – Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması

Türk Dili II

TDB 102 Türk Dili II

BAHAR DÖNEMİ

HAFTA KONULAR
1. Hafta – Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri
2. Hafta – Cümle bilgisi (Türkçede kelime grupları)
3. Hafta – Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması
4. Hafta – Cümle tahlili ve uygulaması; cümle teşkili
5. Hafta – Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması

– Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar

6. Hafta – Güzel konuşma kuralları

– Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları

7. Hafta – Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması

– Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Olay yazıları)

8. Hafta – Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması

(Düşünce yazıları ve diğerleri)

9. Hafta ARA SINAV
10. Hafta – Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi
11. Hafta – Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi
12. Hafta – İlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar

(Kitaplıklardan yararlanma ve araştırma yapma)

13. Hafta – İlmî yazı örnekleri inceleme
14. Hafta – Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları
15. Hafta – Retorik uygulamaları (Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları)

TDB 105 TÜRK DİLİ I TDB 106 TÜRK DİLİ II

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Yerleşke / Antalya
Tel: 0 242 310 68 90
Tel: