Hakkımızda

Tarihçe
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesinin (ı) bendine göre: “Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil, … zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla, beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.” Bu madde doğrultusunda üniversitemizde bütün Ön Lisans ve Lisans öğrencilerine eğitimlerinin ilk iki yarıyılında zorunlu Türk Dili dersi verilmektedir. Akdeniz Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı Rektörlüğe bağlı bir birim olarak bu dersleri vermek ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur.
Misyon
Türk Dili Bölüm Başkanlığının misyonu;
 • Türk Dili öğretimi alanında uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 • Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini almaya hak kazanmış öğrencilere Türkçeyi yazılı ve sözlü alanlarda en doğru şekilde öğretmek,
 • Türk Dili derslerinde, öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma, yazma gibi dili kullanma becerilerini geliştirmek.
 • Türkçenin dilbilgisel kavramlarını, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini öğreterek öğrencilerin duygularını, düşüncelerini doğru bir biçimde sözlü ve yazılı olarak anlatabilmelerini desteklemek.
 • Türk Dilinin tarihi gelişimini, bu gelişim sürecinde verilen eserleri ve yazarlarını tanıtmak.
 • Türk kültürü hakkında bilgi vermek.
 • Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.
 • Öğrencileri, sosyal hayatlarında kendilerini doğru bir biçimde ifade edebilme ve eleştirel bakış açısıyla yorum yapabilmeleri konusunda bilinçlendirmektir.
Vizyon
 •  
 • Dil, bir toplumun tarih ve edebiyatının öğrenilmesini, kültürünün geliştirilmesini, gelecek nesillere doğru bir biçimde aktarılabilmesini sağlayan en önemli unsurdur. Kendi dilini en iyi bir şekilde sözlü ve yazılı olarak kullanabilen bireyler daima başarıya ulaşırlar. Türk Dili dersi çerçevesinde, öğrencilerin dil ve edebiyat tarihi yönüyle kendilerini geliştirmeleri, araştırma ve uygulama yöntemleri oluşturarak akademik başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda Türk Dili Bölüm Başkanlığının vizyonu;
 •  
 • Eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak,
 • Öğrencilerin Türkçe konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmek,
 • Öğrencilerin bütün yaşamları boyunca karşılabilecekleri yazılı ve sözlü anlatım becerileri ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olmak,
 • Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak Türkçe öğrenimi konusunda yeni ufuklara yönelmek ve bu alanda öncü rolü üstlenmek,
 • Türkçe eğitiminin yanı sıra öğrendikleri dilin kültürünü ve zihniyetini tanıtabilmek,
 • Ulusal ve uluslararası alanda Marmara Üniversitesinin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmektir.

 

Eğitim Sistemi
Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Türk Dili dersi, alanında uzman Öğretim Görevlileri tarafından Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların birinci sınıflarında zorunlu kredili YÖK dersi olarak çevrimiçi verilmektedir.Dersler, görsel-işitsel materyallerle yapılacak şekilde planlanmıştır.
Eklenme tarihi :23.01.2024 13:00:21
Son güncelleme : 24.01.2024 17:02:00